Thống kê
Hôm nay : 20
Tháng 09 : 1.191
Năm 2021 : 20.764
 • Nhân sự 2020-2021
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0378662446
  • Email:
   hoaiducdong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà: Lê Thị Thanh Hoài giữ chức vụ Phó hiệu trưởng từ Tháng 9/2013 - đến nay tại Trường MN Đức Đồng

 • Nhân sự trường Mầm non Đức Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913971967
  • Email:
   loankim67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Phan Thị Kim Loan, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Đồng từ Tháng 10/2010 đến nay