Đơn vị trường Mầm non Đức Đồng tổng có 23 Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Trong đó: 2 CBQL, 15 Giáo viên, 6 nhân viên ( 3 nhân viên cô nuôi dưỡng chăm sóc bán trú, 1 nhân viên kế toán, 1 nhân viên y tế học đường)

Sĩ số lớp học: có 8 nhóm lớp

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Bé (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 74 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi):  85 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Lớn (5 tuổi – 6 tuổi): 95 cháu với 2 cô giáo