Thống kê
Hôm nay : 35
Tháng 09 : 1.206
Năm 2021 : 20.779
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 - Cao Thị Hồng Hòa Trường MN Đức Đồng

GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11

                    Lĩnh vực: PTNT

                   Chủ đề : Gia đình

                   Tên đề tài: Tách – gộp nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần

                   Độ tuổi: 5 tuổi A

                  Thời gian: 30 – 35 phút

                   Người dạy: Cao Thị Hồng Hòa

                   Ngày dạy: 10/11/2020

 

I. Kết quả mong đợi:

1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được các đồ dùng gia đình và công dụng của chúng . Biết tách gộp trong phạm vi 6 thành 2 nhóm với các cách khác nhau. Nhận biết các số từ 1- 6.

2. Kỹ năng:

- Trẻ  nhanh nhẹn tạo nhóm đồ vật có số lượng 6, có kĩ năng tách ra thành 2 nhóm nhỏ và biết cách gộp 2 nhóm trong phạm vi 6.

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ giữ gìn và bảo vệ đồ dùng gia đình.

II. Chuẩn bị:

- Giáo án papowerpoint.

-  Hình ảnh các loại đồ dùng gia đình như: 5 cái bát, 4 cái áo ,3 tivi, 6 cái cốc, 6 hộp quà.

- Thẻ số từ số 1- 6.

- Nhạc bài hát: “ Cô và mẹ”.

- Đồ dùng của trẻ : rổ đựng lô tô, 6 cái cốc, thẻ số 1 – 6.

III. Tiến hành:

* HĐ1: Ổn định gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng đọc bài:  thơ “Cái bát xinh xinh”

- Trò chuyện:  Chúng mình vừa  đọc bài thơ gì? Bài thơ nói về cái gì? Cái bát là đồ dùng ở đâu? Ngoài cái bát ra còn có những đồ dùng  gì nữa? Cháu hãy kể về một số đồ dùng trong gia đình cháu…

* HĐ2: Nội dung

1. Luyện tập thêm, bớt trong phạm vi 6:

 - Cô mở máy chiếu cho trẻ xem hình ảnh về cái bát và hỏi trẻ cô có cái gì đây? ( Cái bát).

+ Các con hãy đếm cho cô xem có mấy cái bát? ( 5 cái bát)

+Vậy 5 cái bát mà bây giờ cô muốn có 6 cái bát thì phải làm như thế nào? (thêm 1 cái bát).

+ Vậy 6 cái bát thì chúng mình phải gắn thẻ số mấy vào? ( Thẻ số 6).

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về cái áo và hỏi trẻ cô có cái gì đây? ( Cái áo).

+ Các con đếm cho cô xem có mấy cái áo? ( 4 cái áo).

+ Vậy bây giờ cô muốn có 6 cái áo thì ta phải thêm vào mấy cái áo nữa? ( 2 cái áo).

+ Vây bây giờ cô có 6 cái áo thì chúng mình gắn thẻ số mấy vào? ( số 6).

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về cái tivi và hỏi trẻ cô có cái gì đây? ( Tivi).

+ Bây giờ các con hãy đếm xem có mấy cái ty vi? ( 3 cái).

+ Vậy cô có 3 cái tivi mà bây giờ cô muốn có 6 cái tivi thì phải làm như thế nào? ( thêm 3 cái tivi vào).

+ Vậy 6 cái tivi thì chúng mình phải gắn thẻ số mấy vào? ( Thẻ số 6).

- Cô cho trẻ  xem hình ảnh về cái cốc.

Hỏi trẻ: + Cô có cái gì đây? ( Cái cốc)

              + Các con đếm xem có mấy cái cốc?

              + Vậy cô có 6 cái cốc, thì phải gắn thẻ số mấy vào? ( Thẻ số 6).

- Vừa rồi chúng ta vừa được xem các hình ảnh về các đồ dùng trong gia đình đúng không? Vậy nhà các con có những đồ dùng này không?

+ Vậy các con sẽ làm gì để đò dùng luôn bền và sạch đẹp?

- Cho trẻ chơi trò chơi củng cố chuyển hoạt động.

2. Tách – gộp  nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần:

- Nhìn xem ! Nhìn xem!

+ Trên máy chiếu cô có gì đây? ( Có hộp quà ạ)

+ Hộp quà dùng để làm gì?

+ Có tất cả bao nhiêu hộp quà? ( 6 hộp quà).

+ 6 hộp quà tương ứng với thẻ số mấy? ( Thẻ số 6).

-Cô có 6 hộp quà bây giờ cô chia 6 hộp quà cho 2 người đó là mẹ và bố.

+ Cách thứ nhất chia cho mẹ 1 hộp quà  thế bố được mấy hộp quà? 5 hộp quà

Ta chọn thẻ số mấy tương ứng với số hộp quà của mẹ (số1) bố số 5, số hộp quà của bố và của mẹ như thế nào?

Gộp 1 hộp quà của mẹ và  5 hộp quà của bố  là mấy hộp quà?

- Bạn nào có cách chia khác cô nào?

- Cô chia cách thứ 2: Mẹ 4 hộp quà, bố 2 hộp quà, số hộp quà của bố và của mẹ như thế nào? sau mỗi lần chia gắn thẻ số , cô gộp lại bằng số lượng ban đầu?

- Bạn nào có thể chia số hộp quà của bố và của mẹ đều bằng nhau nào?

- Cô  chia mẹ 3 hộp quà, bố 3 hộp quà.

- Số hộp quà của bố và của mẹ như thế nào? đều bằng mấy?

Trẻ thực hành chia:

 

Lần 1: Trẻ chia tự do.

- Cô cho trẻ chơi “ Dấu tay”

- Trẻ đưa rổ ra và xếp 6 cái cốc ra thành 1 hàng ngang.

- Cô nhắc trẻ xếp từ trái qua phải.

- Cô nhắc lại cách chia cho trẻ nhớ có 3 cách chia: 1, 5; 2,4 ; 3, 3.

 - Cô cho trẻ tách tự do theo ý thích của trẻ.

- Cô quan sát cả lớp thực hiện và gọi trẻ đứng lên nêu cách của mình.

- Các cách trẻ có thể chia là.

+ Cách 1: Nhóm thứ nhất là 1 cái cốc, nhóm thứ 2 có 5 cái cốc.

-> Chọn số tương ứng cho 2 nhóm. ( 1- 5)

+ Có bạn nào có cách chia giống bạn không?

+ Vậy khi gộp 2 nhóm lại với nhau thì cho ta kết quả như thế nào? ( Cho trẻ đếm lại)

( Cô nhắc qua cách đảo ngược lai 5-1)

- Ngoài ra còn có cách chia nào nữa?

+ Cách 2: Nhóm thứ nhất có 2 cái cốc, nhóm thứ 2 có 4 cái cốc.

- Chọn số tương ứng gắn vào.

+ Cách 3: Nhóm thứ nhất có 3 cái cốc, nhóm thứ 2 có 3 cái cốc.

( Hướng dẫn trẻ như cách 1-2)

- Như vậy với 6 cái cốc các con đã tách thành 2 nhóm nhóm nhỏ với 3 cách khác nhau ( 1-5, 2-4, 3-3).

- Và khi gộp 2 nhóm này lại thì được số ban đầu là 6.

- Cô thấy các con thực hiện giống cách của cô rồi đấy! Cô khen cả lớp mình nào!

Lần 2: Tách gộp theo yêu cầu:

- Cách 1: 1-5 . Bây giờ cô mời tổ hoa xanh chia cho cô 6 cái cốc thành 2 nhóm nhỏ, 1 nhóm có 1 cái cốc và 1 nhóm có 5 cái cốc. Và gắn số tương ứng vào.

+ Cô quan sát và gọi đại diện trẻ trả lời cách chia của mình.

- Cách 2: 2 – 4: Bây giờ cô mời tổ hoa vàng chia 6 cái cốc thành 2 nhóm nhỏ. 1 nhóm có 2 cái cốc ,1 nhóm có 4 cái cốc và gắn số tương ứng vào.

+ Cô quan sát và gọi đại diện trẻ đứng lên nêu cách chia của mình.

- Cách 3: 3 – 3: Cô mời tổ hoa đỏ chia 6 cái cốc thành 2 nhóm nhỏ đều bằng 3 cái cốc và gắn số tương ứng vào.

+ Cô quan sát và gọi đại diện trẻ đứng lên nêu cách chia của mình.

- Cô chốt lại: Khi tách, gộp 6 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ gồm có 3 cách chia:

+ Cách 1: 1-5 hoặc 5-1.

+ Cách 2: 2-4 hoặc 4-2.

+ Cách 3: 3-3.

+ Khi gộp lại thì cho ta kết quả ban đầu là 6.

 

 Phần 3: Trò chơi ôn luyện và củng cố:

- T/C: “Tạo nhóm”

- Cách chơi : Các con vừa đi vừa hát. Khi cô nói  « Tạo nhóm- tạo nhóm » các bạn phải tạo nhóm có số lượng là 6, khi cô nói «  Tách nhóm - tách nhóm » các nhóm sẽ phải tách nhóm 6 ra làm 2 phần.

- Luật chơi : Nếu không tạo được nhóm theo yêu cầu  thì bị thua và phải nhảy lò cò.

( Cô lần lượt đưa ra các hiệu lệnh, mỗi lần  trẻ tách cô hỏi trẻ kết quả để củng cố cho trẻ).

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô kiểm tra kết quả và nhận xét trẻ chơi.

 

* HĐ3: Kết thúc : Cho trẻ hát bài « Cô và mẹ » ra chơi.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan