Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 957
Năm 2021 : 22.210
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 386/PGDĐT
V/v báo cáo nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và

từ hạng III lên hạng II

Đức Thọ, ngày 14 tháng 9 năm 2020

                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Thực hiện Công văn số 1629/SNV-CCVC ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện thăng hạng giáo viên năm 2020. Để có dữ liệu xây dựng Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học công lập; từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, năm 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát nhu cầu thi thăng hạng với các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi như sau:

a) Đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng III và hạng II.

b) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

c) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng III và hạng II theo quy định tại Thông tư 20,21,22, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non hạng IV đăng ký dự thi lên hạng III: Theo quy định tại Khoản 2,3, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ.

- Giáo viên mầm non hạng III đăng ký dự thi lên hạng II: Theo quy định tại Khoản 2,3, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ.

- Giáo viên tiểu học hạng IV đăng ký dự thi lên hạng III: Theo quy định tại Khoản 2,3, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ.

- Giáo viên tiểu học hạng III đăng ký dự thi lên hạng II: Theo quy định tại Khoản 2,3, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ.

- Giáo viên THCS hạng III đăng ký dự thi lên hạng II: Theo quy định tại Khoản 2,3, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ.

- Việc miễn thi ngoại ngữ, tin học: Thực hiện theo Điều 7, thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Báo cáo danh sách nhu cầu dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: hoahiengd@gmail.com trước ngày 18/9/2020. Quá thời hạn trên nếu trường nào không gửi danh sách thì coi như không có nhu cầu đăng ký dự thi. 

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu kỹ các loại văn bản để thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, chưa rõ liên hệ về Phòng qua Ông Phan Đình Hòa - CV phụ trách công tác TCCB, điện thoại 0845101972 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Trịnh Hồng Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan