Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 10 : 955
Năm 2021 : 22.208
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 05 năm 2016 – 2020”

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020”

 

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                         TRƯỜNG MN ĐỨC ĐỒNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

              Số:   /BC-TMN                             Đức Đồng, ngày 10  tháng 02 năm 2020

 

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020”

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

         Thực hiện kế hoạch số: 626/KH-PGD ĐT ngày 21/11/2019 kế hoạch hướng dẫn tổng kết 5 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;

         Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TrMN ngày 10 tháng 11 năm 2017 kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của trường mầm non Đức Đồng giai đoạn 2016-2020;

         Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhà trường của giáo viên, của trẻ. Quan 5 năm thực hiện triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của trường mầm non Đức Đồng đã đạt được một số kết quả như sau.

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

         a. Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề.

         Để thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhà trường đã ban hành một số văn bản triển khai thực hiện tại trường như sau;

         Kế hoạch số 03/KH – TrMN ngày 14 tháng 11 năm 2017 kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2017-2019;

         Kế hoạch số 03/KH-TrMN ngày 13 tháng 9 năm 2018 kế hoạch thực hiên nhiệm vụ năm học 2018-2019;

         Kế hoạch số 02./KH-TrMN ngày 12 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiên nhiệm vụ năm học 2019-2020;

         Sau khi được tham gia tập huấn về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại phòng và cụm, nhà trường phối hợp với tổ trưởng chuyên môn tiến hành tập huấn cho tất cả giáo viên toàn trường cả lý thuyết và thực hành.

Sau khi tiến hành  thực hiện chuyên đề xong nhà trường tiến hành đánh giá kết quả thực hiên chuyên đề những nội dung đạt được và những nội dung chưa đạt. Giáo viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Qua 5 năm thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trẻ đến trường hứng thú được thực hành trải nghiệm các hoạt động, trẻ có kỷ năng mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

         Tổ chức tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” để phối hợp giáo dục trẻ đạt kết quả.

         b. Công tác kiểm tra, đánh giá, thực hiện chuyên đề của ban giám hiệu và tổ

chuyên môn đối với giáo viên nhóm lớp được chú trọng theo tháng, nữa năm học và cuối năm học.

          Hằng năm vào đầu năm học hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó có nội dung kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, phân công nhiệm vụ cho hiệu trưởng – phó hiệu trưởng – tổ trưởng chuyên môn tiến hành kiểm tra đánh giá.

          Xây dựng tiêu chí để đánh giá có hiệu quả

          Hàng tháng đến từng nhóm lớp để chấm điểm đánh giá việc thực hiện của các nhóm lớp. Hàng tháng kiểm tra đánh giá nhà trường đã biểu dương các giáo viên thực hiện tốt chuyên đề, đồng thời nhắc nhở phê bình giáo viên thực hiện chưa có hiệu quả.

Số kế hoạch được đánh giá xếp loại: 15, trong đó: Tốt: 11, tỷ lệ 73%; Khá: 4  , tỷ lệ 27%;  Đạt yêu cầu: 0.

Số nhóm, lớp xây dựng môi trường tâm lý đảm bảo an toàn, thân thiện: 8/8, trong đó: Xuất sắc: 5/8 tỷ lệ 62%; Tốt: 3/8, tỷ lệ 38%

Số nhóm, lớp xây dựng môi trường vật chất đảm bảo an toàn: 8/8. tỉ lệ 100%

Số hoạt động giáo dục được kiểm tra đánh giá: 52, trong đó Xuất sắc: 11/52, tỷ lệ 21%; Tốt: 25/52, tỷ lệ 48%; Khá: 16/52, tỷ lệ 31%; 

2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí.

Nhà trường căn cứ Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, thực tiễn của địa phương. Lựa chọn và đầu tư cho lớp thực hiện mô hình điểm, trường tham gia dự thi cấp tỉnh vì vậy  về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ được đầu tư theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội hóa trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng;

Để xây dựng môi trường vật chất đảm bảo chuyên đề, nhà trường đã mua sắm, bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Trang trí những bức tranh giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức...lên những mảng tường trong trường và ngoài sân chơi. Quy hoạch sân chơi phát triển vận động, sân chơi giao thông, xây dựng vườn cổ tích, trồng những bồn hoa xinh xắn, xây dựng khu vực chơi với cát nước, thư viện của bé, chợ quê, sân bóng mi ni, vườn cây ăn quả, vườn rau để trẻ được quan sát, thực hành, trải nghiệm. Các cô giáo tích cực trang trí lớp học, tận dụng nguyên vật liệu phể thải hay sản phẩm của chính trẻ để cùng trẻ sắp xếp, trang trí lớp đẹp mắt, hấp dẫn. Nhà trường Chỉ đạo CBGVNV bảo quản tốt, sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường, kịp thời báo cáo khi đồ dùng đồ chơi hư hỏng, có biện pháp tu sữa để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và mất thẩm mỹ trong nhà trường.

         Tham mưu với UBND xã Đức Đồng xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; Huy động nguồn đóng góp tự nguyện của phụ hunh để mua sắm đồ dùng đồ chơi; tham mưu với địa phương trong công tác xây dựng CSVC nhà trường.

 

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

          Nhà trường xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” triển khai tới tất cả toàn thể giáo viên trong trường.

    Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng các nội dung do Sở, Phòng đề ra và đã tham gia hội thi LTLTT cấp huyện và tỉnh.

      Tạo điều kiện cho 100% giáo viên, nhân viên tham được tham gia bồi dưỡng chuyên đề dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng.

     Xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường trong lớp và ngoài lớp, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí.

    Bồi dưỡng qua sinh hoạt của tổ chuyên môn và nhà trường.

    Tự học, tự bồi dưỡng.

      Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ đột xuất nhằm thúc đẩy có hiệu quả sự tiến bộ của giáo viên, nhân viên.

           Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên lồng ghép chuyên đề vào kế hoạch và các hoạt động CS – GD trẻ. Phân công thao giảng để chị em được dự giờ, thảo luận, học tập đồng nghiệp những mặt tích cực, đóng góp ý kiến xây dựng những mặt còn hạn chế đặc biệt là đối với những giáo viên có tuổi đời khá cao thường có thói quen với cách dạy truyền thống.

8/8 nhóm lớp thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm: Trang trí trong lớp đẹp mắt, sáng tạo, nổi bật chủ đề; Chú trọng xây dựng các góc mở, tận dụng các nguyên vật liệu tự nhiên, phế liệu để cho trẻ hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

15/15 giáo viên tổ chức các hoạt động CSGD hằng ngày luôn chú trong lồng ghép chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, thể hiện ở cách đặt câu hỏi kích thích tư duy trẻ phát triển; trò chơi, hình thức tổ chức hoạt động; đồ dùng đồ chơi và nguyên vật

liệu cho trẻ thực hành và trải nghiệm.

4. Tổ chức và tham gia tập huấn, hội thảo chuyên đề của nhà trường, của phòng GD và ĐT.

         100% CBGVNV được tham gia tập huấn, hội thảo các đợt chuyên đề do trường, Phòng GD tổ chức.

         Nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên đề tại trường để giáo viên được trao đổi đúc rút về chuyên môn. Ngoài ra trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, của tổ lồng ghép trao đổi về chuyên đề.

         Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên lồng ghép chuyên đề vào kế hoạch và các hoạt động CS – GD trẻ.

5. Tham gia cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” do phòng GD tổ chức.

          - Nhà trường đã tham gia hội thi cấp phòng và được chọn một trong ba trường có đĩa tham gia dự cuộc thi cấp tỉnh đạt kết quả tốt.

6. Kết quả triển khai chuyên đề tại đơn vị.

Số giáo cán bộ, giáo viên, nhóm lớp tham gia thực hiện chuyên đề: 17 người.

          15/15 giáo viên có kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm

xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trong đó có 11/15 giáo viên có kế hoạch linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế địa phương, trường/lớp, được nhà trường đánh giá và xếp loại tốt.

          15/15 giáo viên, tỷ lệ 100% đã chủ động lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn các nội dung trong và ngoài chương trình phù hợp để xây dựng kế hoạch, quan tâm đến sự kiện, tình huống xung quanh, nhằm tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

15/15, tỉ lệ 100%  Số giáo viên lập kế hoạch sát với mức độ nhận thức của trẻ (đã xác định mức độ nhận thức của trẻ trước khi lập kế hoạch)

100% giáo viên biết tổ chức các hoạt động giáo dục theo phương pháp đặc trưng của từng bộ môn, luôn chú ý phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, trẻ là trung tâm trong quá trình dạy học, giáo viên chỉ là người gợi mở cho trẻ, đảm bảo trẻ luôn được “học bằng chơi, chơi mà học”

Giáo viên thường xuyên khuyến khích trẻ có sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục, chú ý động viên giúp đỡ những trẻ còn lúng túng, rụt rè, vướng mắc khi tham gia các hoạt động. Chú ý đến cách đặt câu hỏi để khuyến khích trẻ tích cực tư duy tìm ra câu trả lời, cách làm khác nhau mang tính sáng tạo.

Giáo viên đã chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ;

Giáo viên đã thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình; quan tâm đến những cháu yếu để bồi dưỡng cho trẻ và tạo điều kiện cho những trẻ khá có cơ hội trải nghiệm, khám phá.

12/15 giáo viên biết tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ

11/15 giáo viên linh hoạt biết tạo cơ hội ngay cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu khi có sự kiện, đối tượng bất ngờ gây hứng thú trong quá trình tổ

chức các hoạt động giáo dục

8/8 nhóm lớp tham gia thực hiện chuyên đề nghiêm túc đạt kết quả tốt.

Nhà trường đã xây dựng mô hình điểm tại 6/6 lớp về chuyên đề; 6/6 nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề.

7. Kết quả thực hiện các tiêu chí kèm theo ké hoạch số 240/KH – PGDDT.

         Để thực hiện tốt chuyên đề có hiệu quả chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhà trường luôn chú trọng xây dựng cơ sở vật chất và môi trường xã hội.

* Môi trường vật chất: Nhà trường đã đầu tư mua sắm, bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Trang trí những bức tranh giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức...lên những mảng tường trong trường và ngoài sân chơi. Quy hoạch sân chơi phát triển vận động, sân chơi giao thông, xây dựng vườn cổ tích, trồng những bồn hoa xinh xắn, xây dựng khu vực chơi với cát nước, thư viện của bé, chợ quê, sân bóng mi ni, vườn cây ăn quả, vườn rau để trẻ được quan sát, thực hành, trải nghiệm. Các cô giáo tích cực trang trí lớp học, tận dụng nguyên vật liệu phế thải hay sản phẩm của chính trẻ để cùng trẻ sắp xếp, trang trí lớp đẹp mắt, hấp dẫn. Nhà trường Chỉ đạo CBGVNV bảo quản tốt, sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường, kịp thời báo cáo khi đồ dùng đồ chơi hư hỏng, có biện pháp tu sữa để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và mất thẩm mỹ trong nhà trường.

* Môi trường xã hội: Nhà trường và giáo viên xây dựng môi trường gần gũi thân thiện với trẻ, thường xuyên trò chuyện với trẻ, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường và các lớp, tạo cơ hội cho trẻ được trò chuyện giao tiếp với cô giáo bạn bè và mọi người. Trò chuyện với trẻ vào giờ đón trẻ trong các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi...CBGVNV trong nhà trường luôn gương mẫu trong cách giao tiếp úng xử với nhau, với phụ huynh, với trẻ, giáo dục trẻ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp lịch sự, văn minh, kịp thời uốn nắn khi các cháu chưa biết thể hiện cách giao tiếp với người lớn, với các bạn, tạo ra một môi trường thân thiện, sư phạm được phụ huynh tin tưởng và đánh giá cao.

* Xây dựng kế hoạch giáo dục.

          Bước vào đầu năm học tổ trưởng chuyên môn và giáo viên lên kế hoạch năm, tháng, tuần và tổ chức cho trẻ thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch và các kế hoạch đó bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

         15/15 giáo viên có kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm

lấy trẻ làm trung tâm, trong đó có 11/15 giáo viên có kế hoạch linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế địa phương, trường/lớp, được nhà trường đánh giá và xếp loại tốt.

15/15 giáo viên, tỷ lệ 100% đã chủ động lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn các nội dung trong và ngoài chương trình phù hợp để xây dựng kế hoạch, quan tâm đến sự kiện, tình huống xung quanh, nhằm tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

15/15 giáo viên, tỉ lệ 100% xây dựng Kế hoạch hoạt động được xây dựng theo các chủ đề.

15/15, tỉ lệ 100% Số giáo viên lập kế hoạch sát với mức độ nhận thức của trẻ (đã xác định mức độ nhận thức của trẻ trước khi lập kế hoạch)

*Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.

100% giáo viên biết tổ chức các hoạt động giáo dục theo phương pháp đặc trưng của từng bộ môn, luôn chú ý phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, trẻ là trung tâm trong quá trình dạy học, giáo viên chỉ là người gợi mở cho trẻ, đảm bảo trẻ luôn được “học bằng chơi, chơi mà học”

Giáo viên thường xuyên khuyến khích trẻ có sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục, chú ý động viên giúp đỡ những trẻ còn lúng túng, rụt rè, vướng mắc khi tham gia các hoạt động. Chú ý đến cách đặt câu hỏi để khuyến khích trẻ tích cực tư duy tìm ra câu trả lời, cách làm khác nhau mang tính sáng tạo.

Giáo viên đã chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ;

Giáo viên đã thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình; quan tâm đến những cháu yếu để bồi dưỡng cho trẻ và tạo điều kiện cho những trẻ khá có cơ hội trải nghiệm, khám phá.

12/15 giáo viên biết tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ

11/15 giáo viên linh hoạt biết tạo cơ hội ngay cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu khi có sự kiện, đối tượng bất ngờ gây hứng thú trong quá trình tổ

chức các hoạt động giáo dục

*Đánh giá sự phát triển của trẻ.

Đa số giáo viên đã chú ý quá trình hoạt động của trẻ, có sự quan sát, ghi chép để từ đó đánh giá sự tiến bộ của trẻ qua hoạt động hàng ngày, qua đánh giá cuối chủ đề và cuối giao đoạn theo các tiêu chí, yêu cầu mà giáo viên đã đề ra.

90% trẻ đến trường có kỹ năng giáo tiếp với cô giáo, ông bà, bố mẹ, người lớn và bạn bè...

Việc đánh giá trẻ thường chú trọng đánh giá những nội dung, hoạt động:

Đối với đánh giá trẻ hàng ngày: Tình trạng sức khỏe; Trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ; Kiến thức và kỷ năng của trẻ.

Đối với đánh giá trẻ theo giai đoạn:

Căn cứ vào các chỉ số phát triển, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cho giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá trẻ cuối chủ đề ( Đối với trẻ MG)

 Nội dung đánh giá: Mục tiêu, nội dung, tổ chức hoạt động, những vấn đề khác như: Tình trạng sức khỏe, tổ chức môi trường GD, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi...

Giáo viên đã chú ý đánh giá thái độ, hành động, cảm xúc của trẻ thường xuyên. Bởi đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của trẻ.

 15/15 giáo viên sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động GD tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp.

* Công tác tuyên truyền, phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Nhà trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng tốt góc tuyên truyền của trường, của các nhóm lớp. Chỉ đạo giáo viên tuyên truyền qua giờ đón, trả trẻ, qua các cuộc họp phụ huynh tuyên truyền qua các ngày lễ hội trong năm của nhà  trường…

Hình thức tuyên truyền các nội dung tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN, hướng dẫn CSGD trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Thường xuyên tạo mối quan hệ tốt giữa giáo viên, nhà trường và phụ huynh để làm tốt công tác CSGD trẻ tại trường cũng như ở nhà.

Các biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

Nhà trường tăng cường các biện pháp tạo mối quan hệ gần gũi giữa phụ hunh và nhà trường. Đặc biệt là giáo viên thường xuyên trao đổi với gia đình trẻ về các hoạt động của trẻ khi ở trường, nắm được đặc điểm tâm lý của từng trẻ để phụ huynh và giáo viên có kế hoạch chăm sóc thúc đẩy về sự tiến bộ của trẻ hàng ngày.

Nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác CSGD trẻ có hoàn cảnh khó khăn cụ thể là trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ nghèo cận nghèo, trẻ mồ côi tàn tật...tuyên truyền các chính sách cụ thể đến tận gia đình để thực hiện chi trả kịp thời các chế độ cho trẻ, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên trẻ sớm hòa nhập tốt.

8. Tổ chức tổng kết thực hiện 5 năm thực hiện chuyên đề.

          Nhà trường đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm đánh giá những nội dung đã làm được và chỉ ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

          Động viên khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo trong thực hiện chuyên đề này, tiêu biểu như cô: Phan Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hoài, Ngô Thị Thảo, Hồ Thị Xuân Thuỷ, Phan Thanh Hoài,…

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Kết quả nỗi bật.

Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyên đề kịp thời có hiệu quả.

Địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các phòng học phòng chức năng khang trang đạt theo quy định của Bộ giáo Dục Đào Tạo.

Giáo viên có năng lực chuyên môn, năng động và sáng tạo, biết xây dựng dựng và thiết kế các góc mở trong lớp đẹp, an toàn trẻ thường xuyên đươc khám phá trải nghiệm, phương pháp lên lớp tổ chức cho trẻ các hoạt động có nhiều đổi mới thu hút được sự hứng thú học tập vui chơi của trẻ.

Môi trường trong và ngoài lớp xanh sạch đẹp có khu vui chơi phát triển vận đông, góc khám phá…trẻ thường xuyên được trải nghiệm.

2. Khó khăn và hạn chế

* Xây dựng môi trường giáo dục

         Một số hạng mục của nhà trường đã xuống cấp.

Một số ít giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc cho trẻ hoạt động trải nghiệm với thiên nhiên như xới đất, gieo hạt, trồng cây, nhổ cỏ, bắt sâu, thu hoạch vì nghỉ cháu còn quá nhỏ hoặc ngại công tác vệ sinh sau khi trẻ trải nghiệm.

Số cháu ít, nguồn vận động xã hội hóa từ phụ huynh thấp nên khó khăn trong việc xây dựng cảnh quan nhà trường.

* Lập kế hoạch giáo dục.

Một số giáo viên lớn tuổi: Việc cập nhật thông tin, kỹ năng lập KHGD, kỹ năng tiếp cận những vấn đề mới còn hạn chế, thiếu linh hoạt, thiếu sáng tạo, lúng túng khi xây dựng KHGD. Một số GV chưa chú ý khai thác sâu về nội dung các lĩnh vực phát triển ở một số chủ đề mà địa phương có. Khi thiết kế chủ đề chưa nắm bắt các sự kiện diễn ra tại địa phương như lễ hội truyền thống, các sự kiện về chính trị, danh lam thắng cảnh...để đưa vào nội dung GD trẻ trong KHGD.

* Tổ chức hoạt động giáo dục.

          Ở một số GV: Chưa linh hoạt trong tổ chức cho trẻ HĐGD, chưa chú ý phát hiện để phát triển nội dung hoạt động đang diễn ra mà còn phụ thuộc vào HĐGD đã lập; chưa chú trọng cho trẻ hoạt động cá nhân, độc lập và tổ chức cho trẻ hoạt động dã ngoại; kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động CSGD trẻ còn hạn chế, chưa quan tâm đến những trẻ yếu, trẻ nhút nhát để cùng thu hút trẻ tham gia với các bạn. Vì vậy, trong các hoạt động CSGD trẻ diễn ra hàng ngày vẫn đang rập khuôn, mang tính áp đặt.

Nhiều giáo viên chưa biết sử dụng tình huống để tạo cảm xúc trước khi trẻ hoạt động và sử dụng các tình huống có vấn đề trong quá trình hoạt động để khuyến khích trẻ tương tác với nhau và tìm cách giải quyết.

* Đánh giá sự phát triển của trẻ.

Một số GV khi đánh giá trẻ: Chưa quan sát, chú ý quá trình hoạt động của trẻ, sự cố gắng của mỗi cá nhân trẻ mà chủ yếu dựa vào kết quả đạt được; chú ý đánh giá thái độ, hành động, cảm xúc của trẻ nhưng còn ở mức độ chưa thường xuyên; chưa sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng KHGD, điều chỉnh KHGD và tổ chức các HĐGD tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường.

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG.

          Đối với phòng giáo dục

          Hằng năm Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường để nâng cao chất lượng căm sóc giáo dục trẻ đồng thời thực hiện đạt kết quả cao chuyên đề Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

          Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiên chuyên đề Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” của trường mầm non Đức Đồng đã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                       - PGDĐTĐT( để b/c);

- CBGVNV;

 - Lưu VT./.

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Phan Thị Kim Loan

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan